Om vinterparken
Väderförhållandena i Badhusparken och ute på Storsjöns is spelar givetvis stor roll för en lyckad vistelse i Vinterparken. Här är aktuella väderprognoser och uppgifter om isläge.

Isläge 22 mars

Svårt läge för Medvinden
Storsjöns is efter Medvinden är för tunn för att kunna plogas och hyvlas, så banan kan inte öppnas.

Vi gör kontinuerliga mätningar av istjockleken hela sträckan mellan Badhusparken och Kungsgårdsviken. På många ställen är tjockleken tunnare än 8 centimeter. Dessutom är det på vissa ställen så mycket som 20 cm vatten mellan isen och snötäcket. Det betyder att vi inte kunnat ge oss ut på isen ens med de lättaste plogfordonen vi använder.

Under de två decennier vi arbetat med Medvinden har vi aldrig upplevt liknande förhållanden. Utanför Medvinden och övriga Vinterparksområdet är Storsjöns is förrädisk vilket lett till olyckor och olyckstillbud. Polisen har manat till vaksamhet.

Gångvägar och skidspår

Gångvägen mellan Frösön och Badhusparken är öppen.

Skidspår är preparerade från Vinterparken till Härke, en bit bortanför gamla Färjelägret vid Vallsundet. Från Valla går det skidspår till Verkön.


Kontakta oss om du har frågor på mail, vinterparken@storsjoyran.se eller via Facebook.